Opis SexedULTRA


Plemniki zawierające chromosomy żeńskie X mają o około 3,8% materiału genetycznego (DNA) więcej niż plemniki zawierające chromosomy męskie Y. Maszyna sortująca jest w stanie zidentyfikować plemniki X i Y i rozdzielić je według płci. Nasienie jest łączone ze specjalnie przygotowanym rozcieńczalnikiem, który zarówno tworzy ochronę dla plemników jak je zabarwia. Im więcej DNA zawiera plemnik tym więcej wchłania barwnika. Następnie plemniki przepływają przez laser który mierzy ich intensywność zabarwienia i dzięki temu identyfikuje męskie i żeńskie. Delikatny ładunek elektryczny daje możliwość rozdzielenia plemników na trzy strumienie: męski, żeński i nieokreślony. Będące w posiadaniu firmy STgenetics maszyny sortujące trzeciej generacji dają produkt o czystości 93% i zapewniają płodność nasienia sortowanego porównywalną z nasieniem konwencjonalnym. Produkt ten oznaczony jest symbolem SexedULTRA™.